/Rrethprerja mishore e Zotit Krisht dhe Oshënar Vasili i madh – Predikim nga Miron Çako

Rrethprerja mishore e Zotit Krisht dhe Oshënar Vasili i madh – Predikim nga Miron Çako

Rrethprerja mishore e Zotit Krisht. Oshënar Vasili i madh. Predikim nga Miron Çako.

Manastiri i hirshëm i Shën Vlashit, Durrës 1 Janar 2023