/Rëndësia dhe kuptimi i të Kremtes së Analipsit – “Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiej” Intervistë me profesorin e Kolegjit Universitar “Logos” z.Dhimitër Qosja

Rëndësia dhe kuptimi i të Kremtes së Analipsit – “Ngjitjes së Zotit Krisht në Qiej” Intervistë me profesorin e Kolegjit Universitar “Logos” z.Dhimitër Qosja