/REFERAT I MBAJTUR NË KAMPIN FAMILJAR SHTATOR 2021 NË MANASTIRIN E HIRSHËM TË SHËN VLASHIT NË DURRËS, NGA MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI TEMA: “TË QËNDROJMË NË KRISHTIN” 4 SHTATOR 2021

REFERAT I MBAJTUR NË KAMPIN FAMILJAR SHTATOR 2021 NË MANASTIRIN E HIRSHËM TË SHËN VLASHIT NË DURRËS, NGA MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI TEMA: “TË QËNDROJMË NË KRISHTIN” 4 SHTATOR 2021