/Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Predikim – nga teologu: Dhimitër Qosja Kisha Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Durrës

Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Predikim – nga teologu: Dhimitër Qosja Kisha Katedrale “Apostull Pavli dhe Shën Asti” Durrës