/Predikimi i së dielës – E diela VIII-të e Llukait (Samaritani i mirë) – Atë Aleks Ndoni

Predikimi i së dielës – E diela VIII-të e Llukait (Samaritani i mirë) – Atë Aleks Ndoni