/Predikim – Shën Nikolla, nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni Kisha e “Shën Nikollës”, Elbasan 6 Dhjetor 2020

Predikim – Shën Nikolla, nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni Kisha e “Shën Nikollës”, Elbasan 6 Dhjetor 2020