/Predikim nga Dhimitër Qosja – Rrethprerja mishore e Zotit Krisht. Oshënar Vasili i Madh.

Predikim nga Dhimitër Qosja – Rrethprerja mishore e Zotit Krisht. Oshënar Vasili i Madh.