/Predikim në të Kremten e Analipsit nga Mitropoliti i Elbasanit Shpatit dhe Librazhdit, Hiresi Andoni

Predikim në të Kremten e Analipsit nga Mitropoliti i Elbasanit Shpatit dhe Librazhdit, Hiresi Andoni

Predikim në të Kremten e Analipsit nga Mitropoliti i Elbasanit Shpatit dhe Librazhdit, Hiresi Andoni Kisha “Ngjitja në Qiejt e Zotit Krisht”, Gjinar 2 Qershor 2022