/Predikim mbi të kremten e Profetit Ilia. Nga: Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani; kisha e “Profetit Ilia”, Korçë

Predikim mbi të kremten e Profetit Ilia. Nga: Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani; kisha e “Profetit Ilia”, Korçë