/Predikim mbi të Kremten e Krishtlindjes – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha e “Shën Athanasit” Elbasan 25.12.2019

Predikim mbi të Kremten e Krishtlindjes – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha e “Shën Athanasit” Elbasan 25.12.2019