/Mbi të Kremten e Profetit Ilia – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Mbi të Kremten e Profetit Ilia – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani