/“Lumturi më e madhe është të japë njeriu se të marrë” Veprat e Apostujve 20:35 – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani Predikim i mbajtur në Kishën Katedrale “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë me rastin e Asamblesë Kleriko – Laike të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

“Lumturi më e madhe është të japë njeriu se të marrë” Veprat e Apostujve 20:35 – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani Predikim i mbajtur në Kishën Katedrale “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë me rastin e Asamblesë Kleriko – Laike të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë