/Lindja e Hyjlindëses Mari Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani – Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Korçë 08.09.2019

Lindja e Hyjlindëses Mari Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani – Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Korçë 08.09.2019