/Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Imzot Anastasi rikthehet në vendin tonë! Lavdi Perëndisë për të gjitha! Për shumë vjet o Kryezot! Video: Atë Anastas Mamaj

Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Imzot Anastasi rikthehet në vendin tonë! Lavdi Perëndisë për të gjitha! Për shumë vjet o Kryezot! Video: Atë Anastas Mamaj