/Kampi i dytë i djemve “Rilindja” në Manastirin e Fjetjes së Hyjlindëses në Zvernec, mosha 14-17 vjeç

Kampi i dytë i djemve “Rilindja” në Manastirin e Fjetjes së Hyjlindëses në Zvernec, mosha 14-17 vjeç

Me hirin e Perëndisë dhe me bekimin e Kryepiskopit Anastas, nën përkujdesin e Mitropolitit të Apollonisë, Hirësi Nikollës, po zhvillohet kampi i dytë i djemve “Rilindja” në Manastirin e Fjetjes së Hyjlindëses në Zvernec, për moshat 14-17 vjeç, “Mësoni nga Unë” Mt.11:29. Gjithçka për lavdinë e Perëndisë! Përgatiti për Radio “Ngjallja”, Dhjakon Leonard Dedja Korrik 2023 Video-montazh: Jorgo Kobuzi