/Hirësi Andoni predikim i mbajtur mbi të dielën IV të Kreshmës (Joani i Shkallës)

Hirësi Andoni predikim i mbajtur mbi të dielën IV të Kreshmës (Joani i Shkallës)