/Fjala përshëndetëse e Mitropolitit të Gjirokastrës Hirësi Dhimitrit në fund të Shërbesës

Fjala përshëndetëse e Mitropolitit të Gjirokastrës Hirësi Dhimitrit në fund të Shërbesës

Fjala përshëndetëse e Mitropolitit të Gjirokastrës Hirësi Dhimitrit në fund të Liturgjisë Hyjnore me rastin e Shenjtërimit të Kishës së “Shën Kozmait” të Etolisë.