/“Brenda rrëmujës së jetës sonë të përditshme ku ka shumë lajme, shumë zhurmë, humbim dhe ne shpesh pamjen e këtij simboli kryesor të Kryqit, që ka Besa jonë! Edhe Kisha jonë në këto ditë vjen dhe na rikujton rëndësinë e tij të jashtëzakonshme për ne dhe nevojën që ta ringremë përsëri Kryqin brenda zemrave tona që të hedhë dritë mbi vendimet, mendimet tona, që të na mbështesë dhe të na japë forcë në vështirësitë që ne kemi”! Fjala e Kryepiskopit Anastas mbajtur në fund të Liturgjisë Hyjnore – E Diela Para Lartësimit të Kryqit, Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 12.09.2021

“Brenda rrëmujës së jetës sonë të përditshme ku ka shumë lajme, shumë zhurmë, humbim dhe ne shpesh pamjen e këtij simboli kryesor të Kryqit, që ka Besa jonë! Edhe Kisha jonë në këto ditë vjen dhe na rikujton rëndësinë e tij të jashtëzakonshme për ne dhe nevojën që ta ringremë përsëri Kryqin brenda zemrave tona që të hedhë dritë mbi vendimet, mendimet tona, që të na mbështesë dhe të na japë forcë në vështirësitë që ne kemi”! Fjala e Kryepiskopit Anastas mbajtur në fund të Liturgjisë Hyjnore – E Diela Para Lartësimit të Kryqit, Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 12.09.2021