/E Diela e VII e Lukait (Ngjallja e bijës së Jairit) Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Diela e VII e Lukait (Ngjallja e bijës së Jairit) Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani