/E DIELA E ETËRVE TË SINODIT TË IV EKUMENIK – MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI ELBASAN 18 KORRIK 2021 UNGJILLI SIPAS MATEUT KAP. 5:14-19

E DIELA E ETËRVE TË SINODIT TË IV EKUMENIK – MITROPOLITI I ELBASANIT HIRËSI ANDONI ELBASAN 18 KORRIK 2021 UNGJILLI SIPAS MATEUT KAP. 5:14-19