/Besimtarët Ortodoksë ndërtojnë nga themelet Kishën e tyre të “Shën Dhimitrit” në Mazhaj, Lushnje – Atë Terti Gjoka

Besimtarët Ortodoksë ndërtojnë nga themelet Kishën e tyre të “Shën Dhimitrit” në Mazhaj, Lushnje – Atë Terti Gjoka