/Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Petro Halili Kisha e “Shën Dhimitrit” Elbasan

Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë – At Petro Halili Kisha e “Shën Dhimitrit” Elbasan