/Predikim nga Hirësi Joani

Predikim nga Hirësi Joani

Predikimi i së Dielës – E Diela 9 e Llukait (I pasuri i pamend, Llk.12:16-21) – PREDIKIM MBI PASURINË – nga Mitropoliti i Korçës, Joani, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 18.11.2018.