/Predikim në të Kremten e Hierodëshmor Asti i Durrësit – Episkopi i Bylisit, Asti Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë 06 Korrik 2020

Predikim në të Kremten e Hierodëshmor Asti i Durrësit – Episkopi i Bylisit, Asti Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë 06 Korrik 2020