/PREDIKIM MBI TË KREMTEN E “SHËN PROKOPIT” SHENJTORIT MBROJTËS TË TIRANËS – KRYEPISKOPI I TIRANËS, DURRËSIT DHE I GJITHË SHQIPËRISË, ANASTASI – KISHA E SHËN PROKOPIT, TIRANË 08 KORRIK 2021

PREDIKIM MBI TË KREMTEN E “SHËN PROKOPIT” SHENJTORIT MBROJTËS TË TIRANËS – KRYEPISKOPI I TIRANËS, DURRËSIT DHE I GJITHË SHQIPËRISË, ANASTASI – KISHA E SHËN PROKOPIT, TIRANË 08 KORRIK 2021