/Predikim – E Diela Para Lartësimit të Kryqit – Atë Aleks Ndoni, Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 13 Shtator 2020

Predikim – E Diela Para Lartësimit të Kryqit – Atë Aleks Ndoni, Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 13 Shtator 2020