/PERMBLEDHJE KATEKIZMI është programi më i ri i Radios “Ngjallja” për të gjithë dashamirësit që duan të njohin të vërtetat e besimit të krishterë orthodhoksë. *Teksti i përdorur do t’i referohet vazhdimisht botimeve të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. *Programi është i shikueshëm për të gjithë grupmoshat pasi ka karakter më së shumti tregues, histori, por edhe mësimdhënien e Kishës. *Koha e materialit është e kufizuar në sa më pak minuta, pasi është një përmbledhje e një teme dhe jo zhvillim i gjërë i saj, kjo nisur edhe nga shikueshmëria në numër më të madh e materialeve që janë të zhvilluara në kohë të shkurtër. Kërkojmë lutjet tuaja që ky program të vazhdoj, në mënyrën më të mirë të mundëshme, që të jetë i ndjekur për shikuesit dhe dëgjuesit e rrjeteve tona sociale

PERMBLEDHJE KATEKIZMI është programi më i ri i Radios “Ngjallja” për të gjithë dashamirësit që duan të njohin të vërtetat e besimit të krishterë orthodhoksë. *Teksti i përdorur do t’i referohet vazhdimisht botimeve të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. *Programi është i shikueshëm për të gjithë grupmoshat pasi ka karakter më së shumti tregues, histori, por edhe mësimdhënien e Kishës. *Koha e materialit është e kufizuar në sa më pak minuta, pasi është një përmbledhje e një teme dhe jo zhvillim i gjërë i saj, kjo nisur edhe nga shikueshmëria në numër më të madh e materialeve që janë të zhvilluara në kohë të shkurtër. Kërkojmë lutjet tuaja që ky program të vazhdoj, në mënyrën më të mirë të mundëshme, që të jetë i ndjekur për shikuesit dhe dëgjuesit e rrjeteve tona sociale