/Ngritja në gradën hieratike të Atë Viktor Bërdufit si Ikonom Stavrofor nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, z. Anastas. Radio Ngjallja uron Ikonom Atë Viktori: Për shumë vjet! Vite të bekuara! Video – Montazh: Fatjona Molla

Ngritja në gradën hieratike të Atë Viktor Bërdufit si Ikonom Stavrofor nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, z. Anastas. Radio Ngjallja uron Ikonom Atë Viktori: Për shumë vjet! Vite të bekuara! Video – Montazh: Fatjona Molla