/Ngjitja e Zotit Krisht në qiej (Analipsi) – Kryepiskopi Anastas

Ngjitja e Zotit Krisht në qiej (Analipsi) – Kryepiskopi Anastas