/Momente nga Shërbesa I e Dhëndrit në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë

Momente nga Shërbesa I e Dhëndrit në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë