/Mesazhi i Kryepiskopit Anastas mbi të Kremten e Lartësimit të Kryqit të Nderuar – 14 Shtator 2022

Mesazhi i Kryepiskopit Anastas mbi të Kremten e Lartësimit të Kryqit të Nderuar – 14 Shtator 2022