/Mesazhi i Ditës në Radio “Ngjallja” – Ungjilli sipas Markut Kap 6:30-45 Përgatiti: Jani Meni, Kordinator i Rinisë Orthodokse të Kryepiskopatës 17 Shtator 2020

Mesazhi i Ditës në Radio “Ngjallja” – Ungjilli sipas Markut Kap 6:30-45 Përgatiti: Jani Meni, Kordinator i Rinisë Orthodokse të Kryepiskopatës 17 Shtator 2020