/Mbi të kremten e Shën Anastas Persianit -Nga Atë Grigor Pelushi

Mbi të kremten e Shën Anastas Persianit -Nga Atë Grigor Pelushi