/E Kremtja e Shën Prokopit – Predikim nga Atë Kozma Prifti 08 Korrik 2020

E Kremtja e Shën Prokopit – Predikim nga Atë Kozma Prifti 08 Korrik 2020