/59.Besimi i Krishterë Ortodoks – Ngjitja e Zotit tonë Jisu Krisht lart në qiej – Nga At Ilia Mazniku

59.Besimi i Krishterë Ortodoks – Ngjitja e Zotit tonë Jisu Krisht lart në qiej – Nga At Ilia Mazniku