/SHËN KORNELI – SHENJTORI I ILIRISË PAGANI I PARË I KONVERTUAR NË FENË E KRISHTERËKISHA E SHENJTË E KREMTON FESTËN E TIJ NË 13 SHTATOR”DO TË ISHTE MIRË QË BESIMTARËT E KRISHTERË NË SHQIPËRI TË NDËRTOJNË NJË KISHË NË EMRIN E TIJ, SI NJË SHENJË RESPEKTI E NDERIMI, PËR KËTË NJERI TË MADH TË POPULLIT TONË. EMRI I TIJ DUHET QË TË BËHET NJË EMËR I ZAKONSHËM PËR TË KRISHTERËT E SHQIPËRISË. FËMIJËT TANË MUND TË QUHEN KORNEL DHE KORNELIA (NËSE ËSHTË VAJZË) DUKE IU URUAR ATYRE TË ECIN NË UDHËN E KORNELIT TË SHENJTË” PËRGATITI DHE PËRSHTATI NË SHQIP – MITROPOLITI I KORÇËS HIRËSI JOANI RADIO NGJALLJA SHTATOR 2021!

SHËN KORNELI – SHENJTORI I ILIRISË PAGANI I PARË I KONVERTUAR NË FENË E KRISHTERËKISHA E SHENJTË E KREMTON FESTËN E TIJ NË 13 SHTATOR”DO TË ISHTE MIRË QË BESIMTARËT E KRISHTERË NË SHQIPËRI TË NDËRTOJNË NJË KISHË NË EMRIN E TIJ, SI NJË SHENJË RESPEKTI E NDERIMI, PËR KËTË NJERI TË MADH TË POPULLIT TONË. EMRI I TIJ DUHET QË TË BËHET NJË EMËR I ZAKONSHËM PËR TË KRISHTERËT E SHQIPËRISË. FËMIJËT TANË MUND TË QUHEN KORNEL DHE KORNELIA (NËSE ËSHTË VAJZË) DUKE IU URUAR ATYRE TË ECIN NË UDHËN E KORNELIT TË SHENJTË” PËRGATITI DHE PËRSHTATI NË SHQIP – MITROPOLITI I KORÇËS HIRËSI JOANI RADIO NGJALLJA SHTATOR 2021!