/Për veprën e mrekullueshme të realizuar me ringritjen e Kishës orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.

Për veprën e mrekullueshme të realizuar me ringritjen e Kishës orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.

Për veprën e mrekullueshme të realizuar me ringritjen e Kishës orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë dhe themelin e shëndoshë shpirtëror që vendosi Kryepiskopi Anastas, foli në emër të Mitropolitit të Gjirokastrës Akimandriti Porfirios nga Mali i Shenjtë.