/Kampi i parë për vajza- Manastiri i Shën Vlashit” Durrës

Kampi i parë për vajza- Manastiri i Shën Vlashit” Durrës

Një ditë nga kampi i parë i vajzave. ” Mëso nga Unë” Dita e kampit nis me lutjen e mëngjesit, sipas programit dhe vazhdon me aktivitete të ndryshme: studim biblik, lojra, punë dore, gatime të ndryshme. Referate dhe tema të ndryshme sociale. Përgatitje dhe shfaqje e një drame në lidhje me jetën e shenjtores së grupit të vetë. Plazh, lojra me ujë. Lavdi Perëndisë dhe për këto ditë të bekuara! Kronikë e përgatitur nga Radio “Ngjallja” 21 Korrik 2023 Video-montazh: Jorgo Kobuzi