/Contact

Contact

Radio “Ngjallja” është zëri zyrtar i Kishës Othodhokse Autoqefale të Shqipërisë

Radio ka karakter fetar dhe socialkulturor, që transmeton 24 orë drejtpërdrejt në pjesën më të madhe të territorit të vendit tonë.

Kjo radio përfshin të gjitha moshat.