/Kreshma e Madhe – Udhëtim drejt Pashkës Reflektim Mbi të Dielën e të Lidhurit të Djathit (Kreshmimi, Falja) Temë e mbajtur me besimtarë Orthodhoksë Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës

Kreshma e Madhe – Udhëtim drejt Pashkës Reflektim Mbi të Dielën e të Lidhurit të Djathit (Kreshmimi, Falja) Temë e mbajtur me besimtarë Orthodhoksë Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës