/Zoti është Mbështetja dhe Fuqia ime! – Ana Baba, Katekiste pranë KOASH

Zoti është Mbështetja dhe Fuqia ime! – Ana Baba, Katekiste pranë KOASH