/Zemërohuni dhe mos mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi inatin tuaj! Efes 4:26 Intervistë nga Nikolla Barkaj me Kordinatoren e Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës, znj Ana Baba

Zemërohuni dhe mos mëkatoni; dielli të mos perëndojë mbi inatin tuaj! Efes 4:26 Intervistë nga Nikolla Barkaj me Kordinatoren e Rinisë Orthodhokse të Kryepiskopatës, znj Ana Baba