/Voskopoja dhe zhvillimi i saj ekonomik, shoqeror, kulturor dhe tregtar – Dr. Kosta Giakoumis

Voskopoja dhe zhvillimi i saj ekonomik, shoqeror, kulturor dhe tregtar – Dr. Kosta Giakoumis

Voskopoja dhe zhvillimi i saj ekonomik, shoqeror, kulturor dhe tregtar! Lulëzimi dhe rrenimi i Akadamisë së re