/Vlerësime nga klerikë me rastin e 50 vjetorit të Kryepriftërisë së Imzot Anastasit

Vlerësime nga klerikë me rastin e 50 vjetorit të Kryepriftërisë së Imzot Anastasit