/Vizitë në Katedralen “NGJALLJA E KRISHTIT” KORÇË me Atë Vangjel Sotiri, klerik në Katedrale!

Vizitë në Katedralen “NGJALLJA E KRISHTIT” KORÇË me Atë Vangjel Sotiri, klerik në Katedrale!