/Vijojnë punimet në Katedralen e Mitropolisë së Korçës “Burimi Jetëdhënës”, 15 Tetor 2022

Vijojnë punimet në Katedralen e Mitropolisë së Korçës “Burimi Jetëdhënës”, 15 Tetor 2022

Vijojnë punimet në Katedralen e Mitropolisë së Korçës “Burimi Jetëdhënës” nën kujdesin e veçantë të Mitropolitit të Korçës Hirësi Joani 15 Tetor 2022 – MITROPOLIA E HIRSHME E KORÇËS