/Vepra e Radio Ngjallja përgjatë vitit që lamë pas (2020) – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës së Hirshme dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Radio Ngjallja Puna, Risitë dhe Pritshmëritë e Radio Ngjallja përgjatë vitit 2020 dhe vizioni i saj për vitin 2021 Përmbledhje e Veprimtarisë së Radio Ngjallja Intervistoi: Nikolla Barkaj

Vepra e Radio Ngjallja përgjatë vitit që lamë pas (2020) – Aleksandër Dimroçi, Katekist pranë Kryepiskopatës së Hirshme dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Radio Ngjallja Puna, Risitë dhe Pritshmëritë e Radio Ngjallja përgjatë vitit 2020 dhe vizioni i saj për vitin 2021 Përmbledhje e Veprimtarisë së Radio Ngjallja Intervistoi: Nikolla Barkaj