/Udhëtime nëpër Kishat e Hershme të Shqipërisë – Fshati Shtikë, Kolonjë

Udhëtime nëpër Kishat e Hershme të Shqipërisë – Fshati Shtikë, Kolonjë

𝐔𝐝𝐡𝐞̈𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐞̈𝐩𝐞̈𝐫 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐚𝐭 𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐬𝐡𝐦𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞̈𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐅𝐬𝐡𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐡𝐭𝐢𝐤𝐞̈, 𝐊𝐨𝐥𝐨𝐧𝐣𝐞̈ 𝐌𝐞 𝐦𝐞̈𝐬𝐮𝐞𝐬𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐦𝐨 𝐏𝐫𝐢𝐟𝐭𝐢 𝐄𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐚 𝐒𝐫𝐚𝐯𝐫𝐢 𝐃𝐡𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢 – 𝐊𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚: 𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐞̈𝐫 𝐃𝐢𝐦𝐫𝐨𝐜̧𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐳𝐡: 𝐀𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐌𝐨𝐜̧𝐢