/Udhëtim Shpirtëror nëpërmjet mistereve të Kishës.- Kamp në Fshatin Shtërmen, Mitropolia e Elbasanit

Udhëtim Shpirtëror nëpërmjet mistereve të Kishës.- Kamp në Fshatin Shtërmen, Mitropolia e Elbasanit