/Udhëtim nëpër kishat e Shqipërisë – Manastiri i hirshëm i “Shën Kozmait” Kolkondas, Fier

Udhëtim nëpër kishat e Shqipërisë – Manastiri i hirshëm i “Shën Kozmait” Kolkondas, Fier

Udhëtim nëpër kishat e Shqipërisë Manastiri i hirshëm i “Shën Kozmait” Kolkondas, Fier Me historianin Ilirjan Gjika